http://www.gomezacebo-pombo.com/fotos/143.jpgDediquem el desè post de la sèrie Juristes de manual al professor Juan Alfonso Santamaría Pastor, autor dels sol.licitadíssims Principios de derecho administrativo general (O/M/SAN), un manual imprescindible per als estudiants a l’hora d’enfrontar-se amb les assignatures de dret administratiu. Òbviament, aquest no és l’únic títol destacat dins la bibliografia del professor Santamaría Pastor. Així, també mereixerien un comentari apart obres com Sobre la génesis del derecho administrativo español en el siglo XIX : 1812-1845 (Ob1/63) o La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos : contribución a una teoría de la ineficacia en el derecho público (Og5/76).

Juan Alfonso Santamaría Pastor (nascut el 1942) és doctor en dret per la Universitat Complutense de Madrid. Anys després va guanyar la càtedra de dret administratiu de la Facultat de dret d’aquesta universitat, on continua donant classes. Abans havia estat catedràtic en les universitats d’Extremadura i de València. També va impartir classes a la Universitat Pontifícia Comillas, ICAI-ICADE, durant més de vint anys.

Segons llegim al seu currículum del web de Gómez-Acebo & Pombo, despatx del qual és soci des de 2005, va ocupar els càrrecs de Director de l’Institut d’Estudis Administratius de la Presidència del Govern (1974-1976) i de Secretari General Tècnic dels Ministeris de la Governació i d’Interior (1976-1979). Santamaría Pastor pertany al Cos Superior de Lletrats de les Corts Generals i, des de 1968, al d’Administradors Civils de l’Estat.