El Patronat Catalunya Món i la UB ofereixen 25 beques per cursar el Master of Laws in International Economic Law and Policy de la Universitat de Barcelona (Master IELPO), impartit plenament en anglès.

Les diferents categories de beques son les següents:

  • Beques d’exempció parcial de drets de matrícula, adreçades a llicenciats (o estudiants d’últim curs) d’universitats catalanes. Aquestes beques tenen una dotació de 13.500 euros en forma de reducció dels drets de matrícula del Master IELPO, fixats en 19.000 euros. Així, els drets de matrícula a satisfer pels becaris seran només de 5.500 euros en lloc de 19.000 euros.
  • Beques d’exempció parcial de drets de matrícula, adreçades a llicenciats procedents d’Universitats no catalanes. Aquestes beques tenen una dotació de 6.270, 9.500 o 14.250 euros en forma de reducció dels drets de matrícula del Master IELPO, fixats en 19.000 euros. Així, els drets de matrícula a satisfer pels becaris seran només de 12.730, 9.500, 4.750 euros respectivament.
  • Beques d’exempció total, de drets de matrícula i de concessió d’un ajut de viatge i allotjament de 3.000 euros. Aquestes beques estan reservades a candidats estrangers d’institucions integrades en el Virtual Institute de l’UNCTAD i el Programa de Càtedres OMC que hagin tramitat les seves sol.licituds a través d’aquestes xarxes d’institucions.

Els candidats han de sol·licitar l’admissió al Màster IELPO a través del sistema online. Els requisits són:

  • Tenir una llicenciatura en Dret, Econòmiques o Ciències Polítiques obtinguda en una universitat . S’admetran també candidatures d’alumnes de darrer curs, condicionades a l’obtenció de la llicenciatura abans de l’inici del Master.
  • Tenir un bon expedient acadèmic.
  • Excel.lent nivell d’anglès acreditat per algun dels següents exàmens: TOEFL, TOEIC, IELTS o l’examen Proficiency de Cambridge.
  • Aportar dues cartes de referència.

En el formulari de sol·licitud online disponible a la web del Master in International Economic Law and Policy, indicar a l’apartat “Financial Aspects” que es sol·licita la beca del Patronat Catalunya Món. Un cop enviada la sol·licitud de manera electrònica, el candidat haurà d’enviar la documentació consignada a les bases de la convocatòria, consulteu-les a:

http://www.ub.edu/dret/activitats/convocatories/ajuts_master_ielpo.pdf