Lamentem haver d’informar-vos del traspàs, en el dia d’ahir, del Dr. Carlos J. Maluquer de Motes, catedràtic de Dret civil de la UB i president de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.