El Bloc de Dret s’acomiada de vosaltres amb l’horari de la Biblioteca de Dret per a aquest estiu. Us informem també que els CRAI Biblioteca de la UB ofereixen un préstec especial d’estiu del 16 de juliol al 2 de setembre.

D’altra banda, entre el 6 i el 26 d’agost, període en el que la majoria de les biblioteques estan tancades, no es podran fer reserves de documents.

Consulteu els horaris d’estiu dels CRAI biblioteca al  Web del CRAI > Enllaços ràpids:  horaris especials.

Bon estiu a tothom!

Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica

Per setè any consecutiu, la Universitat de Barcelona (UB) ha programat una altra edició d’Els vespres de la UB, un cicle de sis concerts gratuïts de petit format, que se celebraran els dimarts i els dijous del mes de juliol als Jardins Ferran Soldevila de l’Edifici Històric.

Els concerts programats enguany són els següents:

 • Dimarts 3 de juliol – La Iaia

  Guanyadors del concurs Sona9 i grup revelació del Premi Enderrock 2010, La iaia és una proposta personal i emergent amb referències sonores del pop independent anglosaxó i la cançó d’autor mediterrània. Experiències quotidianes del vigatà Ernest Crusats que navega agafat al timó dins d’un mar que ha fet dels seus plors, ell i el seu vaixell que aguanta els cops que fa el vent quan bufa del Nord i el porten a altres ports. Les ratlles del banyador (2011) és el seu primer disc.

 • Dijous…

View original post 416 more words

El Patronat Catalunya Món i la UB ofereixen 25 beques per cursar el Master of Laws in International Economic Law and Policy de la Universitat de Barcelona (Master IELPO), impartit plenament en anglès.

Les diferents categories de beques son les següents:

 • Beques d’exempció parcial de drets de matrícula, adreçades a llicenciats (o estudiants d’últim curs) d’universitats catalanes. Aquestes beques tenen una dotació de 13.500 euros en forma de reducció dels drets de matrícula del Master IELPO, fixats en 19.000 euros. Així, els drets de matrícula a satisfer pels becaris seran només de 5.500 euros en lloc de 19.000 euros.
 • Beques d’exempció parcial de drets de matrícula, adreçades a llicenciats procedents d’Universitats no catalanes. Aquestes beques tenen una dotació de 6.270, 9.500 o 14.250 euros en forma de reducció dels drets de matrícula del Master IELPO, fixats en 19.000 euros. Així, els drets de matrícula a satisfer pels becaris seran només de 12.730, 9.500, 4.750 euros respectivament.
 • Beques d’exempció total, de drets de matrícula i de concessió d’un ajut de viatge i allotjament de 3.000 euros. Aquestes beques estan reservades a candidats estrangers d’institucions integrades en el Virtual Institute de l’UNCTAD i el Programa de Càtedres OMC que hagin tramitat les seves sol.licituds a través d’aquestes xarxes d’institucions.

Els candidats han de sol·licitar l’admissió al Màster IELPO a través del sistema online. Els requisits són:

 • Tenir una llicenciatura en Dret, Econòmiques o Ciències Polítiques obtinguda en una universitat . S’admetran també candidatures d’alumnes de darrer curs, condicionades a l’obtenció de la llicenciatura abans de l’inici del Master.
 • Tenir un bon expedient acadèmic.
 • Excel.lent nivell d’anglès acreditat per algun dels següents exàmens: TOEFL, TOEIC, IELTS o l’examen Proficiency de Cambridge.
 • Aportar dues cartes de referència.

En el formulari de sol·licitud online disponible a la web del Master in International Economic Law and Policy, indicar a l’apartat “Financial Aspects” que es sol·licita la beca del Patronat Catalunya Món. Un cop enviada la sol·licitud de manera electrònica, el candidat haurà d’enviar la documentació consignada a les bases de la convocatòria, consulteu-les a:

http://www.ub.edu/dret/activitats/convocatories/ajuts_master_ielpo.pdf

Us facilitem l’enllaç al Butlletí Exprés d’aquesta setmana. En el butlletí del 25 de juny, publicat per la Facultat de Dret de la UB, hi teniu les notícies i l’agenda amb els propers actes previstos al centre.

Faustino Gudín Rodríguez-Magariños, Magistrat Secretari Judicial excedent, és l’autor del llibre del qual us parlarem avui, obra publicada enguany per l’editorial Tirant lo Blanch i que porta per títol La nueva medida de seguridad postdelictual de libertad vigilada : especial referencia a los sistemas de control telemáticos (Qd13/52). El llibre, pertanyent a la col.lecció Los Delitos, s’ha classificat dins l’apartat Qd3 (Teoria de la pena. Substitutius penals (penes alternatives): 

“Los actuales avances tecnológicos generan un haz cuasi ilimitado de métodos estatales de control. En el futuro se bosqueja un nuevo escenario donde los derechos civiles de los ciudadanos pueden encontrarse en jaque si no se refuerzan correlativamente las garantías. Mas no siempre estas potencialidades pueden ser enfocadas como una amenaza para la intimidad y la privacidad de los ciudadanos, pues también cabe que sean utilizadas, entre otros usos positivos, para hacer menos gravosos determinados comportamientos coercitivos estatales. La nueva medida de seguridad postdelictual, que originariamente fue proyectada como una pena, sólo tiene sentido si se la conecta con los aludidos adelantos tecnológicos. La reputamos como una manifestación más del “net widening effect”, pues las medidas telemáticas que hasta la fecha habían sido utilizadas para intentar reducir la masificación carcelaria, en este caso, claramente aparecen instrumentaliza-das como un medio expansivo de control del Estado para con sus ex presidiarios. Bajo la incierta sombra del miedo al delito, la sociedad advierte huecos de desprotección y se acude a este remedio benthaniano para ejercer un dominio sobre elementos aparentemente peligrosos para la seguridad colectiva. Finalmente, se ha difuminado la prístina distinción entre penas (destinadas a ciudadanos capaces) y medidas de seguridad (discapacitados) para constituir este nuevo método represivo híbrido. Este libro esta orientado a sonsacar los enormes problemas que surgen tras esta figura y como han sido abordados en el área del derecho comparado”.

Bloc de Lletres

Les alertes bibliogràfiques ens serveixen per rebre avisos mitjançant un correu electrònic o una alerta RSS quan, per exemple, es publica un nou número d’una revista, o quan s’han afegit nous continguts sobre un tema en una base de dades o en altres fonts d’informació.

Alertes de Revistes

Els avisos per correu electrònic són un clàssic en el cas de les revistes. Amb aquest sistema, es rep un missatge quan es publica un nou número de revista i podem consultar-hi el sumari per veure si ens interessa llegir alguns dels articles publicats.

Des del catàleg del CRAI de la UB teniu accés als sumaris electrònics de moltes revistes (publicades en versió electrònica o en paper) mitjançant Dialnet, un servei amb el qual, apart de consultar-hi els sumaris, podeu crear aquestes alertes per rebre avisos per correu electrònic de les publicacions que us interessin. El dipòsit digital de Revistes Catalanes…

View original post 436 more words

Segons llegim a la presentació del recurs del qual us parlarem avui, MDX (Materials Docents en Xarxa) “és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat d’MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants, tot contribuint a la innovació educativa, d’una banda, i a l’accés lliure al coneixement, de l’altra”.

La cerca dels materials es pot realitzar per diferents conceptes, com ara autor, títol, matèria, paraula clau, idioma o tipus de document i limitar-la per institucions. MDX proporciona un accés senzill i permanent a la producció docent en suport electrònic de la UB (que aporta les col.leccions OMADO –Objectes i materials docents– i RIDOC –Recursos d’informació per a la docència–), UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, UVic i UJI. Es tracta d’un projecte de les universitats participants, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), que compta amb el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

El meu MDX proporciona diferents utilitats als usuaris, entre les quals destaca la possibilitat de subscriure’s a les alertes del repositori.

En el web del CRAI de la UB teniu més informació sobre la publicació i la difusió de la producció científica de la UB.

El CRAI de la UB té en el seu web una secció on respon a les preguntes més freqüents (PMF) dels usuaris. Teniu un dubte sobre drets d’autor? Potser les PMF us poden ajudar:

Què és la propietat intel·lectual?

L’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual classifica les diferents facetes de la propietat intel·lectual en dues branques principals: d’una banda trobem els drets lligats a la propietat industrial (patents, marques, disseny industrial i denominacions d’origen), i d’una altra hi ha el dret d’autor i els drets connexos.

En la legislació espanyola s’entèn com a propietat intel·lectual només aquest segon vessant.

El dret d’autor es defineix com el conjunt de drets legítims d’una persona natural sobre la seva obra de naturalesa literària, artística o científica; les persones jurídiques també poden ser titulars dels drets. La legislació estableix que l’autor pugui obtenir uns beneficis pel seu treball intel·lectual i la seva aportació a la cultura en general, durant un temps limitat.

Quines obres queden protegides per la propietat intel·lectual?

Les obres objecte de propietat intel·lectual són totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades en qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en un futur.

Què no es pot protegir?

Les idees, la informació com a tal, les teories matemàtiques, els algoritmes, així com les disposicions legals o reglamentàries, els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, no queden protegits per la propietat intel·lectual .

Quina llei regula els drets d’autor?

La llei de Propietat Intel·lectual. Es pot consultar aquí.

Què són els drets morals?

Són aquells drets d’autor de contingut no patrimonial, intransferibles. Cada legislació reconeix diferents drets morals i fins i tot en alguna no se’n reconeix cap, com per exemple als EUA.

Els més comuns són els de paternitat (dret a ser identificat com autor d’una obra) i el d’integritat (dret a oposar-se a qualsevol canvi en l’obra que la distorsioni o la mutili de manera que es perjudiqui l’honor o la reputació de l’autor).

A Espanya els drets morals estan regulats per l’article 14 de la LPI. Cal destacar que el drets morals no exhaureixen la seva vigència quan l’obra passa a formar part del domini públic.

Què s’entén per drets d’explotació?

L’autor té en exclusiva els drets d’explotació de la seva obra en qualsevol forma. Aquests drets comprenen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació de l’obra, que no es podran realitzar sense la seva autorització, menys en els casos previstos en la llei.

Què és l’excepció de citació?

És la permissió prevista a la llei que permet la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres obres, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a mode de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot realitzar amb fins docents o d’investigació, justificant la incorporació e indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.

Les persones jurídiques poden ser titulars del dret d’autor?

Depèn, les persones jurídiques poden ser titulars dels drets econòmics, és a dir, de les facultats d’explotació d’una obra, però no poden ser titulars dels drets morals, aquests són drets intransmissibles i s’adquireixen originàriament, des del principi, pel fet de la creació de l’obra.

Què és el domini públic?

És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan s’esgota el termini dels drets d’autor. Una obra que es troba al domini públic pot ser explotada lliurement, però hem de respectar la seva autoria i la integritat de l’obra en qüestió.

Què vol dir que una obra no incorpori indicacions “allrights” (tots els drets reservats)?

El fet de no indicar que l’autor d’una obra es reservi tots el drets de la mateixa no indica necessàriament que realment això sigui així, com sabem els drets d’una obra són innats a la creació d’aquesta i no pel fet de posar indicacions “allrigths”. Però, es pot donar el cas que l’autor no hagi posat indicacions de tipus tots el drets reservats perquè estigui publicant la seva obra mitjançant algun tipus de llicència que li permeti no reservar-se tots el drets, o bé, que es tracti d’una obra que ha passat a formar part del domini públic. El més recomanable davant d’una situació d’aquet tipus es posar-se en contacte amb l’autor de l’obra per tal d’aclarir quins drets es reserva i de quina manera es pot accedir a la seva obra.

És imprescindible registrar una obra al Registre de la Propietat Intel·lectual perquè se’n reconeguin els drets d’autor?

No, perquè l’actual llei de Propietat Intel·lectual diu clarament que: “Es considera autor, llevat que hi hagi prova en contra, la persona que consta com a tal en l’obra, mitjançant el nom, la signatura o signe que la identifiqui”.

Font: Preguntes més freqüents

CRAI
Catàleg de les biblioteques del CRAI de la UB

craidret@ub.edu

Darrers comentaris

Carme Rey Nadal en Juicio bufo
Carme Rey Nadal en Juicio bufo
EduardoceR en Guia Moodle per al profes…
Josephvem en Guia Moodle per al profes…

Categories

Join 30 other followers

Blocs del CRAI
Juny 2020
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Arxiu de posts

Galeria

Llicència

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial 2.5 Espanya de Creative Commons

RSS Fil de RSS desconegut

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Blog Dalloz

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS El blog de Carlos Corral

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS El blog de derecho público de Sevach

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Blog legal BCN

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Global elections news

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

Guia temàtica de Dret a del.icio.us

Ja portem...

 • 1.203.765 visites

Segueix-nos a Twitter