Segons llegim a la presentació del recurs del qual us parlarem avui, MDX (Materials Docents en Xarxa) “és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat d’MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants, tot contribuint a la innovació educativa, d’una banda, i a l’accés lliure al coneixement, de l’altra”.

La cerca dels materials es pot realitzar per diferents conceptes, com ara autor, títol, matèria, paraula clau, idioma o tipus de document i limitar-la per institucions. MDX proporciona un accés senzill i permanent a la producció docent en suport electrònic de la UB (que aporta les col.leccions OMADO –Objectes i materials docents– i RIDOC –Recursos d’informació per a la docència–), UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, UVic i UJI. Es tracta d’un projecte de les universitats participants, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), que compta amb el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

El meu MDX proporciona diferents utilitats als usuaris, entre les quals destaca la possibilitat de subscriure’s a les alertes del repositori.

En el web del CRAI de la UB teniu més informació sobre la publicació i la difusió de la producció científica de la UB.