Un investigador que treballa en el camp de les ciències socials i que afronta un procés d’avaluació de l’activitat investigadora, acostuma a tenir un moment de pànic quan intenta trobar indicadors bibliomètrics que avalin el seu treball.

Conscients que els indicadors bibliomètrics i les fonts d’informació habituals són inadequats per avaluar les ciències socials i humanes, un grup d’investigadors ha proposat una classificació de revistes d’aquest camp que permeti obtenir indicadors bibliomètrics destinats a l’avaluació i descripció dels resultats de recerca de diversos agents científics com universitats, departaments o investigadors.

Així va néixer la Classificació Integrada de Revistes Científiques (CIRC), amb la finalitat de generar un instrument de mesura comuna que sigui utilitzat pels grups de recerca espanyols sobre bibliometria facilitant realitzar comparacions i compartir informació. En l’actualitat ja s’està emprant en diferents institucions com el CCHS-CSIC, la Universitat de Navarra, la Universitat de Granada, la Universitat Carlos III i la Fundació Dialnet.

Des del juny de 2011 la classificació CIRC està integrada en les bases de dades de la Fundació Dialnet, d’aquesta manera totes les revistes de Ciències Socials i Humanitats de CIRC que al seu torn estiguin indexades a Dialnet apareixen amb l’indicador del grup CIRC al qual pertanyen. D’altra banda, també s’ha incorporat la possibilitat de localitzar articles de revistes restringint la qualitat d’aquestes mitjançant criteris CIRC, aquesta funcionalitat està disponible per institucions vinculades al projecte.

Si voleu conèixer altres indicadors que permeten avaluar revistes científiques, consulteu la pàgina Índex per valorar les publicacions, que trobareu dins la secció Suport a la Recerca del web del CRAI de la UB.