Acaba d’aparèixer Lawyerpress Tv, que neix com un canal audiovisual del sector legal, una iniciativa promoguda per l’editorial Tirant lo Blanch en associació amb Lawyerpress.

Lawyerpress Tv és un mitjà de comunicació dirigit a informar i generar continguts, edicions, suports i formació per al sector legal. Té com a objectiu ser una plataforma de producció, emissió i emmagatzematge de tot el material audiovisual que es produeixi en l’àmbit jurídic i dels seus professionals, tant amb finalitats informatives, com divulgatives, promocionals o de formació.