Finalitzem la sèrie dedicada als tres llibres de la Reserva de Dret seleccionats per formar part del Museu Virtual de la Universitat de Barcelona amb les Constitutiones synodales diocesis Gerunden(sis) (XVII-6/II/8), obra impresa a Girona el 1691. Fa temps vam dedicar-li el post Les mosques de Sant Narcís, en el qual parlàvem d’un dels gravats del llibre. Però el valor de l’obra va més enllà. Reproduïm, a continuació, la fitxa de l’exposició virtual, amb les característiques principals de l’obra:

Constitutiones synodales diócesis Gerunden(sis). In unum collectae, renovatae et auctae sub Illustrissimo et reverendissimo domino D. Fr. Michaele Pontich, episcopo gerundensi, regio consiliario, etc. Variis glossis, communioribúsque D.D. maximè recientorum opinionibus ac declarationibus Sacr. Congr. Cardinalium comprobatis, exornatae. A Francisco Romaguera I.C. civeque Honorato gerundensi, à villa de la Bisbal orto, omnibus parochis, clericis, ac aliis in foro versantibus perutiles, ac necessarie. Ac quadruplici indice, primo argumentorum capitum synodalium, secundo: materiarum quae in textibus Batum continentur, tertio: titulorum, quarto et ultimo: rerum notabilium quae in glossis reperientur, authoris labore, compacta. Inclito martirio. D. Narciso episcopo, patrono ac tutelari gerundensi dicatae.Gerundae : sumptibus Hieronimy Palol, 1691.
[64] p., 470 p., [102] p. ; 33 x 22 cm

Enquadernació en pergamí.

Portada a dues tintes, en vermell i negre, impresa al taller de Jeroni Palol, pare i fill, que van iniciar la seva activitat a Girona a la segona meitat del segle XVII. Es tracta de l’obra més important que va sortir del seu establiment.

Llibre il.lustrat amb gravats calcogràfics i xilogràfics de Francesc Gazan, el més notable dels gravadors que treballaven a Barcelona al darrer terç del segle XVII. A la portada hi ha un gravat a l’aiguafort amb una urna: un bisbe a dins i un a fora, al damunt la Verge amb l’Infant Jesús, àngels amb instruments musicals a la dreta i a l’esquerra de l’urna, cavallers muntats a cavall i portant llances; a sota, diverses mosques que al.ludeixen al miracle anomenat «de les mosques» que s’atribuí a sant Narcís, patró de la ciutat de Girona. A la part inferior, signat «Fran. Gazan del Bar.». A la part superior d’algunes pàgines hi ha caplletres i orles xilogràfiques. És un dels pocs llibres antics catalans il.lustrats a l’aiguafort.

Miquel Pontic, franciscà rossellonès, fou bisbe de Girona de l’any 1686 a l’any 1699. Durant el seu mandat va patrocinar la compilació i edició de les cèlebres Constitucions sinodals de la diòcesi de Girona, és a dir les ordenances o estatuts per al govern de la diòcesi.

L’obra va ser encarregada al jurista Francesc Romaguera, ciutadà honrat d’aquesta ciutat i jurat de la mà major als anys 1680 i 1691, originari de la Bisbal d’Empordà, tal com fa constar a la portada.

No va ser una casualitat que treballés i publiqués el llibre sobre les sinodals de Girona ja que per família estava ben relacionat amb el clergat (el seu germà, Miquel Romaguera, fou canonge de la seu d’aquesta ciutat i abat de la col.legiata de Sant Feliu).

Aquesta obra tan important, a més del dret eclesiàstic tracta del dret civil general de Catalunya i de l’especial del bisbat de Girona.

(MY)