Imagina que arriba el moment d’elaborar la bibliografia d’un treball i has de citar una sentència d’un jutjat de primera instància. Quins elements hauríes d’incloure? en quin ordre?

Abans que aparegués el llibre Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials, era difícil respondre aquestes preguntes, ja que no existia una publicació que indiqués com citar d’una manera normalitzada la legislació i la jurisprudència.

La citació de les fonts jurídiques en l’àmbit autonòmic, estatal i internacional és el títol de l’apartat dedicat a la citació de fonts jurídiques d’àmbit estatal, autonòmic i internacional, fruit del treball conjunt de Helena Fontboté i Marta Ymbert, bibliotecàries de la Biblioteca de Dret de la Universitat de Barcelona. Tot i que no pretén ser un recull exhaustiu de totes les casuístiques, és possible adaptar o resoldre els diferents casos  a partir dels exemples que trobareu al text.

A la guia Com citar documents, elaborada pel CRAI de la UB, es pot descarregar el PDF d’aquest document d’obligada consulta per a les persones que treballen en l’àmbit de les ciències jurídiques.