D’acord amb la instrucció núm. 2/2012, de la Gerència de la Universitat de Barcelona, per a l’aplicació de les mesures d’ajust pressupostari de l’exercici 2012, us informem que la Biblioteca de Dret romandrà tancada durant el període no lectiu de Setmana Santa, és a dir del 2 al 9 d’abril. Durant aquest període es mantindran obertes les biblioteques de Filosofia, Geografia i Història i Economia-Empresa Grau.