Una persona que estudia, treballa o investiga principalment a la Universitat de Barcelona és probable que assisteixi a un congrés, imparteixi un curs o faci unes pràctiques a una altra institució acadèmica. Serà aleshores un bon moment per recordar que existeix la possibilitat de connectar-se a la xarxa Eduroam des de la institució d’acollida, amb les dades d’identificació que la UB li haurà facilitat.

La UB és un participant de ple dret en el projecte Eduroam (EDUcation ROAMing), el qual promou un espai únic de mobilitat que consisteix en que un ampli grup d’organitzacions, sobre la base d’una política d’ús i una sèrie de requeriments tecnològics i funcionals, permeten que els seus usuaris puguin desplaçar-se entre elles, disposant en tot moment de serveis mòbils que puguin necessitar.

L’objectiu últim del projecte és que aquests usuaris en arribar a una altra organització disposin, de la manera més transparent possible, d’un entorn de treball virtual amb connexió a Internet, accés a serveis i recursos de la seva organització d’origen, així com accés a serveis i recursos de l’organització que en aquest moment els acull.

Disposeu d’informació detallada sobre com connectar-vos a: http://wifi.ub.edu/eduroam.htm.