Observatori DESCDel 2 al 28 de març es celebrarà a la seu de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona (C. Mallorca, núm. 283) la tercera edició del curs El dret a un habitatge digne: repensar les polítiques públiques amb una mirada a Europa.

El curs, organitzat per l’Observatori DESC, en col.laboració amb la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona de l’ICAB, constarà de vuit sessions (dimecres, de 18.30 a 20.30 hores, i divendres, de 17 a 19 hores), en les quals “s’oferirà una panoràmica de com es troba regulat el dret a l’habitatge en l’àmbit internacional, estatal, autonòmic i local, amb una atenció especial a bones pràctiques europees que puguin servir de referència a l’hora de repensar polítiques públiques habitacionals més garantistes. També es dedicaran sessions específiques a problemàtiques actuals directament relacionades amb el context de crisi, com són les execucions hipotecàries i els desnonaments per motius econòmics”.

Entre els especialistes que hi intervindran hi ha el professor de Dret internacional públic de la UB Jaume Saura (que participarà a la sessió dedicada a El reconeixement internacional del dret a un habitatge adequat i el dret a la ciutat) i el professor de Dret constitucional Gerardo Pisarello (El dret a un habitatge digne a l’estat espanyol).

En el següent enllaç teniu la informació sobre la inscripció i el programa del curs.