El passat mes de desembre va aparéixer la Memòria acadèmica de la Facultat de Dret del curs 2009-2010, disponible en format PDF. El degà de la Facultat, Enoch Albertí, explica a la introducció quin tipus de dades podeu trobar a aquesta publicació i quina és la seva finalitat.

Aquesta memòria conté, essencialment, valors estadístics i quantitatius que constitueixen indicadors acadèmics relacionats amb la docència impartida a la Facultat durant el curs 2009-2010. Es tracta de dades de naturalesa i procedència diferents. Però en tots els casos reflecteixen, d’una manera o altra i des d’òptiques complementàries, la docència impartida i, sobretot, els resultats d’aquesta activitat. És, doncs, una espècie de radiografia de la nostra funció docent. Hi figura, principalment, l’anàlisi estàtica, que reflecteix el que ha succeït durant l’any acadèmic. Les dades que s’inclouen mostren, efectivament, quin és el comportament acadèmic dels nostres estudiants i quin és, per tant, el resultat acadèmic de la docència impartida durant el curs. Però l’objectiu d’aquesta memòria va més enllà. Quan ha estat possible, no ens hem limitat a fer i analitzar una fotografia dels ensenyaments impartits durant el curs 2009-2010, sinó que hi hem introduït el vessant dinàmic, és a dir, l’evolució de les dades i la comparació amb cursos anteriors. Atès que en el curs 2009-2010 va iniciar-se el desplegament dels graus, la comparació només és possible amb les antigues llicenciatures i diplomatures.”