http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_37/images/not37_19.jpgEl Grup de Recerca en Estudis Locals (GREL) s’adscriu a l’àrea de Ciència Política de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Dirigit pel Dr. Jordi Capo i coordinat pel Dr. Jaume Magre, el GREL està format per investigadors que desenvolupen diverses tasques professionals en diferents universitats i institucions. L’any 2009 va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Emergent amb finançament (SGR 357), en l’àmbit de les ciències socials, específicament en el de la Ciència Política.

El seu àmbit de recerca és l’estudi dels governs locals catalans malgrat que també té una perspectiva comparada respecte del món local espanyol, europeu i internacional. Les principals línies de recerca del GREL s’articulen al voltant dels eixos vertebradors del grup: Estructura i funcionament polític i administratiu; Dimensió poblacional i democràcia local; i Serveis i polítiques públiques locals.

Segons llegim en el web del Grup de Recerca en Estudis Locals, el grup presenta tres objectius estratègics fonamentals:

“a) La voluntat de promoure models metodològics de contingut empíric en l’àmbit de les ciències socials, i específicament en els estudis del govern local i l’anàlisi institucional. Aquest objectiu implica el desenvolupament i la millora d’eines metodològiques amb una declarada ambició d’excel.lència i de desenvolupament científic que promoguin la col.laboració amb altres àrees de coneixement.
b) L’aspiració de mantenir-se en el mapa de grups de recerca competitius de més alt nivell a escala internacional.
c) Recollir els resultats de la recerca en models i eines aplicables a partir de l’arquitectura i enginyeria institucional que puguin esdevenir d’utilitat en l’àmbit del govern local, possibilitant la transferència de coneixement entre la Universitat, altres administracions públiques, els sectors empresarials i els decisors polítics”

Teniu més informació en el blog del GREL i en l’apartat dedicat a activitats i publicacions del seu web.

Grup de Recerca en Estudis Locals
Facultat de Dret
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Avda. Diagonal 684
08034 Barcelona
Tel: +34 934024408
Fax: +34 934024409
Correu-e: grel@ub.edu