El Grup d’Estudiants Cronopios convoca la sisena edició del Certamen Literari Antonio Vilanova de poesia i relat breu, dirigit a tots els estudiants matriculats a la Universitat de Barcelona durant aquest curs lectiu.

Els treballs, escrits en català o castellà, competiran en dues categories: narrativa i poesia. Ambdues categories estan dotades amb un primer premi de 600 euros i un segon de 300 euros. En la categoria de narrativa, l’extensió dels originals, inèdits, serà d’entre 5 i 15 planes. En la categoria de poesia, els originals tindran un màxim de 50 versos.

Els textos s’han de presentar a la consergeria del pati de lletres de la Facultat de Filologia entre el 9 i el 27 de gener de 2012, per triplicat en format imprès DIN A4, mecanografiats per una sola cara, a doble espai i en lletra Times New Roman de cos 12.

L’organització del certamen podrà publicar les obres premiades durant els propers tres anys.

Teniu més informació en el web del concurs.