Llegim al bloc d’vLex que la base de dades ha incorporat recentment al seu fons documental el llibre La prueba electrónica, un títol que forma part de la sèrie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, editada per la Facultat de Dret d’ESADE.

Ara ja podeu consultar en format electrònic des de qualsevol ordinador amb accés a internet (i amb el proxy configurat) el contingut de la col·lecció dirigida per Xavier Abel Lluc i Joan Picó Junoy, que tracta les qüestions relacionades amb els mitjans de prova en els processos judicials.

Si el tema és del vostre interès us recomanem que visiteu el web del Instituto de Probática y Derecho Probatorio, un departament de la Facultat de Dret d’ESADE que ha impulsat l’estudi pràctic dels mitjans de prova en el procés civil amb la finalitat de fomentar i actualitzar la reflexió sobre els reptes probatoris que planteja la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.