El post d’avui del Bloc de Dret està dirigit als professors editors de cursos del Campus Virtual ja que detallem un seguit de tutorials que ha elaborat el CRAI per tal d’ajudar-los a l’hora d’actualitzar i gestionar les seves assignatures. Els tutorials, consultables en el Dipòsit Digital de la UB, són els següents:

Esperem que aquests documents facilitin la gestió dels cursos als docents de la Facultat.