Els propers 16 i 17 de novembre tindran lloc les Jornades sobre la modernització del discurs jurídic espanyol, organitzades conjuntament per la Facultat de Filologia i la Facultat de Dret.

En la línia dels diversos moviments internacionals que defensen la necessitat d’una democratització del llenguatge jurídic, el 23 de setembre de 2011 es va presentar al Consell de Ministres un Informe de la Comissió de modernització del llenguatge jurídic, emmarcat en el Pla Estratègic per a la Modernització de la Justícia promogut pel Ministeri de Justícia.

Aquest informe va ser elaborat per un grup d’experts, format per lingüistes i juristes, organitzat en diferents equips tècnics. La comesa d’aquests equips era elaborar un diagnòstic del discurs jurídic actual a Espanya i, a partir d’aquest diagnòstic, proposar modificacions dirigides a facilitar als ciutadans la comprensió dels documents judicials.

El propòsit d’aquesta jornada és posar en comú alguns dels resultats del treball dut a terme pels equips d’investigació que han format part de la Comissió per a la Modernització del Llenguatge Jurídic i reflexionar sobre la necessitat d’optimitzar les formes de comunicació entre l’administració de justícia i el ciutadà. Amb aquest objectiu, es reuneixen lingüistes especialitzats en l’estudi del discurs jurídic i professionals del Dret, tant de l’àmbit espanyol com d’altres països que han dut a terme iniciatives de modernització similars.

L’assistència a les Jornades es reconeix amb 1.5 crèdits, per a estudiants de Grau, 37 hores convalidables. Preu: 15 euros. La inscripció finalitza el 14 de novembre a la Secretaria de la Facultat de Dret.