El passat dijous 27 d’octubre es va posar en marxa el servei de préstec consorciat (PUC) entre les biblioteques del CBUC (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, UOC i BC).

És un servei gratuït que permet als usuaris autoritzats de la UB sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra biblioteca de les institucions membres del CBUC.

Els documents es poden demanar de manera remota a través del catàleg col·lectiu o bé presencialment a la biblioteca on es troben, prèvia presentació del carnet SomUB. Si es demanen a través del catàleg, es pot triar la biblioteca on es vol rebre el document.

És un servei obert a estudiants de grau, 1er i 2on cicle, estudiants de postgrau, 3r cicle, màsters i doctorands, PDI, PAS i personal autoritzat per la UB. Només cal estar donat d’alta al servei de préstec de les biblioteques de la UB i no tenir cap sanció o bloqueig en el servei.

Podeu trobar més informació sobre el servei al Web del CRAI Serveis > Préstec > Préstecs amb altres institucions >

Consulteu també la guia d’ús del PUC.

Font: Notícies del CRAI