vLex és una de les plataformes d’informació jurídica online més importants del mercat, una font d’informació que no només compta amb legislació i jurisprudència, si no que també ofereix un ampli ventall de doctrina.

Podeu accedir als continguts d’vLex tant des dels ordinadors de la UB com des de qualsevol ordinador al qual hagueu configurat el servidor proxy.

Per tal de treure el màxim partit als recursos que ofereix la base de dades us recomanem que visiteu Formación Online vLex on trobareu sessions de formació gravades. Un apartat destacat de l’oferta de formació d’vLex és la Biblioteca de casos prácticos, on podeu aprendre a documentar els casos de manera ràpida i efectiva per trobar legislació, jurisprudència, doctrina i formularis.  Actualment estan disponibles els següents casos: