Les enquestes que mesuren la satisfacció dels usuaris en el tracte amb l’Administració de Justícia posen de manifest reiteradament que una gran part de la ciutadania no compren el llenguatge jurídic, tant a nivell oral com escrit.

Per tal de garantir el dret del ciutadà a ser correctament informat, el Ministeri de Justícia i la Real Academia Española han treballat durant un any, en col·laboració amb juristes i filòlegs, per elaborar les recomanacions incloses a l’informe Recomendaciones de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico.

Cristina Carretero González, professora de dret processal i coordinadora del grup d’investigació Derecho y Lenguaje de la Universidad Pontificia de Comillas, va col·laborar amb la comissió encarregada d’elaborar les recomanacions, tal com explica a l’article La modernización del lenguaje jurídico, ¡al fin! on exposa alguns dels criteris emprats al document que ara presenta el Ministeri de Justícia.