Des de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, s’ha publicat el núm. 1 de la nova revista electrònica “Crítica Penal i Poder (amb ISSN núm. 2014-3753).

Aquesta nova publicació s’emmarca en la tradició crítica que ha examinat al Sistema penal i als aparells del poder punitiu com objectes d’un estudi que necessàriament ha de ser interdisciplinar. Examinar l’anomenada “qüestió criminal” així com els processos de selecció i criminalització que actualment operen en el context de la crisi global, particularment a Europa occidental ia Amèrica llatina, constitueix l’objectiu fonamental d’aquesta aventura cultural que inicia un grup d’investigadors i professors de la Universitat de Barcelona. Així mateix, el Comitè Científic Internacional, integrat per destacades personalitats del món acadèmic europeu i llatinoamericà, avalen la tradició esmentada així com el compromís i serietat d’aquest afany.

Estimular el pensament i la reflexió crítica al voltant del poder punitiu i les seves formes de control esdevé una tasca més imperiosa, si és possible, en els temps presents. Fenòmens com ara el control penal dels fluxos migratoris, l’efectiva promoció d’una perspectiva i una cultura de gènere, l’activació d’una política de la memòria de les víctimes, el fenomen de la corrupció estructural i la impunitat sobre la qual s’assenta, les desigualtats i violències estructurals que alimenten i reprodueixen els desequilibris socials, i el tractament punitiu que la conflictivitat social rep, constitueixen alguns dels eixos temàtics sobre els quals versarà el contingut d’aquesta nova revista científica de la Universitat de Barcelona.

La revista compta amb diverses seccions: una dedicada als “articles de fons”, una altra a la difusió de les activitats i investigacions de l’Observatori i una altra a la recensió i comentaris de llibres i publicacions en general. Així mateix, es difonen activitats, cursos i estudis afins amb la seva línia editorial.

Des d’ara mateix s’anima a tothom que segueixi aquesta publicació a enviar els seus comentaris, suggeriments i crítiques, i, especialment, els treballs, articles, assaigs i recensions que s’hi vulguin publicar.

Traduir la insatisfacció i la indignació actuals en motor d’una activitat reflexiva i transformadora és la invitació de “Crítica Penal i Poder“.

La gestió de “Crítica Penal i Poder” es fa des de la plataforma RCUB (Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona) utilitzant el progamari de codi obert OJS desenvolupat pel Public Knowledge Project (PKP), que facilita l’edició i publicació de revistes científiques amb el suport del CRAI UB.

Crítica Penal i Poder” es converteix així en la primera revista de la UB que s’incorpora a aquest nou portal de revistes científiques de la UB RCUB, que està en la seu fase inicial.

Podeu accedir a la revista ‘Crítica Penal i Poder’ des del Web del CRAISuport a la Recerca > Publicació de la producció científica de la UB > RCUB > Crítica Penal i Poder.

Font: Notícies del CRAI