L’Aula Aranzadi és un espai creat per oferir suport especialitzat i personalitzat per treure el màxim rendiment al fons documental de l’editorial Thomson Aranzadi, integrat tant per codis i monografies com per CDs, DVDs i productes en línia (llibres electrònics i bases de dades de legislació i jurisprudència).

L’Aula Aranzadi està ubicada a la segona planta de la Biblioteca de Dret  i està atesa per dos becaris formats per l’editorial, un en horari de matí i un altre en horari de tarda.

Els serveis que ofereix l’Aula Aranzadi són:

  • Informació bibliogràfica i ajuda personalitzada en la utilització de les bases de dades Westlaw Aranzadi per al tema en concret en què esteu treballant. Dins de l’horari d’atenció, les persones que atenen l’Aula us prestaran l’ajuda necessària.
  • Sessions formatives teòrico-pràctiques sobre el funcionament de la base de dades Westlaw Aranzadi Online, adreçades a alumnes de 2n i 3r cicle, professors i investigadors, professionals de la pràctica jurídica i bibliotecaris/documentalistes.