Si encara no coneixeu la Xarxa BCN Antirumors us convidem a visitar el seu web. Hi trobareu informació completa i rigorosa que permet matisar moltes de les idees preconcebudes sobre la immigració que circulen entre la ciutadania. Així ho explica l’Ajuntament de Barcelona:

L’Estratègia per combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural a la ciutat de Barcelona està impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i treballa des d’àmbits diferents, però amb un objectiu comú: detectar els principals rumors sobre la immigració que afecten la convivència. A partir d’aquesta diagnosi, l’Estratègia desenvolupa diferents vies d’acció per tal de treballar en la desarticulació dels rumors utilitzant sempre una eina clau: la informació rigorosa i objectiva.

A diferència de com actuen els rumors, l’Estratègia no vol dogmatitzar sobre la realitat diversa que ens envolta ni simplificar-la a través de l’estereotip. L’Estratègia, a través del seu desplegament comunicatiu, trasllada a la ciutadania dades contrastables que permetin reflexionar i actuar en conseqüència davant la poca solidesa argumental dels rumors. L’Estratègia ens convida  a pensar. Els rumors, en canvi, ens diuen què hem de pensar.