http://www.productoslanzac.com/images/mandarina2.jpgAhir va començar el període de presentació dels impresos de sol.licitud dels ajuts per a mobilitat d’estudiants de màsters oficials convocats pel Ministeri d’Educació. Segons llegim en el seu web, les subvencions “tienen por objeto facilitar a los estudiantes matriculados en el curso 2011/2012 en un máster oficial de una universidad española, la realización de aquellas actividades académicas del máster que se desarrollen en una provincia diferente a la de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros países del Espacio Europeo de Educación Superior, que implique un cambio obligado de residencia”.

Els ajuts tenen una dotació màxima de 200 euros setmanals (fins a 215 euros per a les Balears, Canàries, Ceuta i Melilla i fins a 230 euros per als països integrats en l’Espai Europeu d’Educació Superior). Els períodes d’estada podran anar d’1 a 16 setmanes, les quals estaran dins del curs acadèmic, és a dir, de l’1 d’octubre de 2011 al 30 de setembre de 2012.

Els alumnes interessats han d’omplir l’imprès normalitzat i presentar-ho, juntament amb la documentació especificada a les bases, del 5 al 23 de setembre de 2011 a la unitat de Beques de Primer i Segon Cicle (Pavelló Rosa), oberta els matins de 9 a 13 hores i les tardes de dilluns i dimecres, de 16 a 18 hores.

Podeu llegir el document de la convocatòria oficial en el següent enllaç.