El CRAI de la UB, mitjançant una subscripció institucional, posa a disposició dels usuaris el gestor de referències bibliogràfiques RefWorks, un programa que permet crear una base de dades pròpia on poder mantenir, organitzar i donar forma a les referències bibliogràfiques obtingudes d’una o diverses bases de dades.

La majoria de les bases de dades científiques permeten l’exportació dels registres a gestors de bibliografia com Refworks però, desafortunadament, cap de les bases de dades de continguts jurídics més conegudes oferia aquesta possibilitat.

vLex és el primer productor de bases de dades jurídiques que incorpora un enllaç d’exportació directa a Refworks. Ara quan es visualitza un capítol de llibre, un article o una disposició legal a vLex apareix a ma dreta l’apartat “Opciones de documento” que inclou l’enllaç “Importar datos a Refworks”. Una iniciativa que obre el camí cap a normalitzar l’ús de gestors bibliogràfic en l’àmbit jurídic.