dret al Dret

Avui no tenim un llibre escrit per un professor de la UB… sinó per un alumne de la Facultat. Es tracta de Morositat hipotecària : guia pràctica: alternatives i processos (Re54/236), obra de Jaume Molera Urgellés recentment editada per la Universitat en la col.lecció Transformacions. Coneix els teus drets, la qual recull materials elaborats en el Projecte dret al Dret. Jaume Molera, amb una trajectòria professional dedicada en gran part a la gestió de la morositat en el sector financer, està acabant la llicenciatura de Dret i s’ha integrat com a alumne en la Clínica Jurídica de Dret Immobiliari i Mediació de la UB. Llegim a la coberta posterior del llibre:

“En el moment actual, moltes persones veuen empitjorada la seva situació econòmica, bé per la pèrdua d’ingressos, bé per la manca d’habitatge assequible. La guia pràctica Morositat hipotecària, elaborada en el marc de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, és una eina adreçada als professionals de diferents àrees relacionades amb les execucions hipotecàries, amb l’objectiu de fomentar actuacions proactives en la previsió i la detecció de situacions de risc. En la guia es descriuen les alternatives que es poden acordar amb l’entitat financera per tal d’evitar el procés judicial i la subhasta, així com les passes que se segueixen quan es produeix una situació de morositat, i s’assenyalen altres vies que estan a la disposició dels particulars per intentar prevenir la morositat o pal.liar-ne les conseqüencies”