Demà dimarts, a les 19.30, teniu una cita al CCCB amb Thomas Pogge (professor de Filosofia i Afers internacionals a la Universitat de Yale i autor, entre d’altres, de La pobreza en el mundo y los derechos humanos).

La conferència de Pogge, que parlarà sobre justícia i pobresa global, s’inscriu en un cicle que fins el 24 de maig convida a la reflexió sobre els conceptes de justícia, democràcia  i estat de dret:

La globalització econòmica i cultural, la revolució de les tecnologies de la informació, la redistribució de la sobirania dels estats cap a organismes supranacionals, el sorgiment de crisis –econòmiques, sanitàries, ecològiques, humanitàries- d’abast mundial, l’aparició de tècniques privades de regulació de conflictes, l’emergència de nous tipus de drets, són fenòmens que plantegen interrogants sobre la vigència dels conceptes de Justícia, Estat de dret o Democràcia tal com els hem entès des de la Il·lustració. La consciència contemporània sobre la universalitat dels drets humans porta cap a un concepte cada cop més exigent de “justícia global” que fa esclatar els límits de les justícies locals nacionals. D’altra banda, la necessitat de trobar solucions ràpides als conflictes està generant la ràpida extensió de fórmules privades de resolució de controvèrsies.

Aquest cicle –organitzat conjuntament pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Consejo General del Poder Judicial i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia- vol contribuir a una millor comprensió de l’abast i significació d’aquests canvis per a la cultura democràtica i jurídica, de la mà de reconeguts especialistes de nivell internacional.”

Entrada per sessió: 3€ / Reduïda: 2,50€
Magistrats i jutges inscrits, Amics del CCCB i aturats: gratuïta.
Venda anticipada a les taquilles del CCCB i Telentrada.