http://alertanews.files.wordpress.com/2010/08/sede-naciones-unidas.jpgIntUB és el diari digital creat i coordinat per la professora Rosa Ana Alija, un espai a la xarxa que es nodreix de les notícies seleccionades i redactades pels estudiants del grup T2 de l’assignatura Dret internacional públic de la UB. En llurs escrits, els alumnes expliquen de manera entenedora els conceptes jurídics internacionals i relacionen els esdeveniments de la societat, sempre d’actualitat, amb les respostes de l’ordenament jurídic internacional a les qüestions plantejades.

Els alumnes són qui escullen les notícies tractades en el projecte, les quals, lògicament, sempre tenen continguts de Dret internacional públic. Des del mes de febrer els estudiants han contribuït amb la redacció d’una quinzena de notícies. L’actualització del diari, creat aquest curs, no és periòdica i està supeditada al ritme de l’assignatura. Entre els temes tractats, fins ara, trobareu el Dret del mar; el Dret diplomàtic i consular; el Dret internacional econòmic; els Drets humans; l’energia nuclear; el manteniment de la pau i seguretat internacionals; les organitzacions internacionals; la pirateria; la responsabilitat internacional; les sancions i mesures unilaterals; o la subjectivitat internacional de l’Estat.