El professor de Dret mercantil Daniel Vázquez és el nou director executiu de la Revista Jurídica de Catalunya (RJC). A continuació reproduïm la notícia, extreta del Pòrtic del número 1 de l’any 2011 de la RJC:

“Aquestes són les raons que justifiquen la decisió consensuada del Col.legi d’Advocats i de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya de nomenar com a director executiu de la Revista un jove professor, molt vinculat al Col.legi des de fa anys, el doctor Daniel Vázquez Albert, professor titular de dret mercantil de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Durant la seva etapa com a cap de l’assessoria jurídica del Col.legi va contribuir a impulsar el procés de modernització de la normativa col.legial  i professional de l’advocacia, destacant la seva labor en matèria de societats professionals. També ha estat molt actiu organitzant activitats de formació per a advocats en col.laboració amb diverses seccions col.legials. A més, el doctor Daniel Vázquez Albert ve col.laborant activament amb la “RJC” des de fa temps i és membre del seu Consell de redacció, i per tant és un bon coneixedor de la Revista i del seu funcionament”.