Acaba d’arribar a la Biblioteca de Dret el llibre Derechos de las mujeres en el derecho internacional (GN1/8), obra que recull el treball de diferents especialistes que reflexionen sobre els instruments internacionals de Drets humans pel que fa a la situació de les dones, en particular en Amèrica Llatina. S’analitzen, doncs, els mecanismes del Dret internacional, les formes d’aplicació local i internacional i es presenten diversos casos judicials i la jurisprudència d’alguns tribunals internacionals. El volum, publicat el 2010 per la Suprema Cort de Justícia de Mèxic i l’editorial Fontamara, està coordinat per Juan A. Cruz Parcero i Rodolfo Vázquez.

Entre els autors que han col.laborat en l’obra està la professora del Departament de Dret i Economia internacionals de la UB Rosa Ana Alija, que signa l’article Crímenes de derecho internacional y derechos de la mujer: de la protección del honor a la salvaguarda de la libertad. En la introducció del llibre llegim sobre la seva aportació al volum: “La autora expone el trato tardío que el derecho internacional, en especial el humanitario y el penal, ha dado a las atrocidades contra las mujeres en contextos de violencia armada o de violaciones masivas y sistemàticas a sus derechos, prácticas que no deben permanecer impunes y que merecen ser castigadas penalmente aun en contra de las disposiciones internas de los países”.