Ja es poden consultar en línia les Revues fondamentales de l’editorial jurídica francesa Dalloz. Moltes estaven subscrites en paper i, a partir d’ara, les rebrem en versió electrònica, com és el cas de la Revue critique de droit international privé.

Podeu accedir-hi als títols des del Recercador o buscant per Recueil Dalloz dins del Buscador de base de dades i, properament, des del catàleg del CRAI de la UB. Recordeu-vos d’apuntar el codi d’accés i la contrasenya de la base de dades, perquè un cop dins del portal haureu d’introduir-los en l’apartat Accès abonnés Identification que trobareu en el menú de la dreta. Un cop validats, només heu de seleccionar l’opció Accès abonnés>Dalloz Revues que us enllaçarà a la pàgina Dalloz Revues, on trobareu la vintena de revistes a text complet que inclou aquest paquet. La plataforma no només ofereix les opcions típiques d’imprimir i enviar arxius. També permet fer anotacions (amb l’opció Annoter), copiar (Copier) i subratllar (Surligner) una part del text i organitzar els documents en carpetes (Ajouter aux dossiers). Podeu visualitzar només la coberta de la revista (Couverture), el sumari (Sommaire) o vàries pàgines simultàniament (Diaporama).

Mitjançant el cercador Rechercher, podeu cercar informació en un determinat títol utilitzant els operadors et (equivalent a l’operador i) i sauf (equivalent a l’operador o). El buscador també permet limitar la cerca dins d’una pàgina concreta (Folio) de la revista i any (Année).

Títols disponibles: AJ famille, AJ Pénal, AJ Collectivités territoriales, AJDI, AJFP, Constitutions, Justice et cassation, Les cahiers de la justice, RDI, RDSS, Recueil Lebon – Recueil des décisions du Conseil d’Etat, Revue critique de droit international privé, Revue d’économie politique, Revue de Droit du Travail, Revue des Sociétés, Revue historique de droit français et étranger, Revue trimestrielle de droit européen, RFDA, RSC, RTDciv, RTDcom.