A finals de desembre va aparèixer el número 41 de la Revista Catalana de Dret Públic, un monogràfic especial sobre l’evolució i les perspectives del Dret públic, que commemora el 25è aniversari de la publicació. Hi col.laboren diferents especialistes, entre els quals figura el professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la UB Xavier Arbós, autor de l’article Els inicis del dret públic contemporani a Catalunya.

Mentre la versió impresa únicament conté estudis, la versió electrònica també difon altres col.laboracions com conferències, notes, ressenyes de llibres i de congressos, notícies de legislació i de jurisprudència, etc. Podeu llegir en línia els articles dels diferents números en el web de la revista. Els articles es publiquen en la llengua de recepció i en català i castellà.

Recordeu que tenim la revista en paper en les seccions III-32 i III-33 de l’hemeroteca (1995-2007) i en format electrònic al Buscador de revistes electròniques que es troba dins Recursos d’informació en el web del CRAI.