“El Blog Derecho y Cultura nace con el fin de difundir y fomentar la Cultura en su relación con el Derecho y la Política. En colaboración con la Biblioteca de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en este Blog publicaremos entradas de temática variada: exposiciones, obras teatrales y literarias y, en especial, nos centraremos en la divulgación del Cine de contenido legal o político”.

El bloc va néixer el novembre de 2010. Les darreres entrades, força documentades i que van més enllà del post d’opinió dels blocs tradicionals, estan dedicades als Procesos militares (sobre l’estat d’alarma i els films que tracten dels processos judicials militars), a la Violencia de género y cine i a Razas (l’obra de David Mamet actualment a la cartellera de Madrid).

Administrat per Mariana López Hurtado i Francisco José Valentín Ruiz, fomenta la participació directa dels lectors, els quals també poden, a més de comentar els posts, enviar textos sobre dret, política o la difusió de la cultura relacionada amb les dues matèries. Si voleu participar, l’adreça per enviar els vostres treballs és derechocultura@gmail.com.