El passat 23 de desembre la Generalitat de Catalunya va presentar el Portal jurídic de Catalunya, una nova web que aplega per primer cop el dret vigent al país. El portal funciona actualment en fase de proves i permet consultar de forma gratuïta i en català tots els textos consolidats de la legislació catalana, i una selecció de l’estatal i l’europea.

En total, es pot accedir a més de 650 normes amb rang de llei i a 24.000 decrets i ordres de Catalunya publicades al DOGC des de 1977. La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes estatals consolidades en català i amb els tractats constitutius de la Unió Europea.

De cada norma s’ofereix el text original publicat al diari o butlletí oficial, el text vigent a la data de la consulta, i el text anomenat “multivigent”, que reconstrueix les diverses versions que ha tingut una norma al llarg del temps.

En el cas de les normes catalanes, el web també ofereix els projectes o proposicions de llei i els dictàmens de les comissions parlamentàries, del Consell de Garanties Estatutàries, dels Consell Consultiu i de la Comissió Jurídica Assessora. D’aquesta manera es pot seguir el recorregut d’una llei des que es comença a elaborar en el Govern fins que és aprovada pel Parlament.

Els usuaris poden disposar de tots aquests textos de forma oberta i gratuïta. A més, el Portal ofereix també de franc serveis bàsics d’informació jurídica, com ara la subscripció a un document o al resultat d’una cerca, de manera que cada vegada que la norma o el resultat de la cerca escollits tinguin una modificació, l’usuari rebrà una alerta a la seva bústia de correu electrònic.

Els textos s’incorporaran de forma gairebé immediata. Així, els documents amb rang de llei i les normes publicades al DOGC es publicaran cada dia i la informació dels canvis i la consegüent consolidació de textos cada 72 hores.

Font: Generalitat de Catalunya. Sala de premsa.