El proper 30 de novembre finalitza el termini de presentació de les sol.licituds per aconseguir la beca de formació per a la recerca que convoca l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), centre adscrit a la UAB.

Els aspirants hauran d’haver acabat la llicenciatura en Ciències polítiques, com a màxim, dos anys abans de la sol.licitud. Segons llegim a les bases de la convocatòria, “el becari/a realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin per adquirir experiència de treball. Concretament donarà suport a les recerques i activitats que li siguin encarregades, sota la supervisió dels analistes de l’Institut” i també “es compromet a participar en les diverses activitats organitzades per l’Institut (seminaris, conferències, tallers…)”.

La beca té una durada de dotze mesos, des del mes de gener fins al desembre de 2011, amb una dedicació de 25 hores setmanals. La retribució és de 927, 83 euros mensuals bruts.

La documentació demanada (vegeu les bases) s’haurà de presentar abans de la data indicada a la seu de l’Institut (c. Mallorca, núm. 244, pral. 08008 BARCELONA). L’horari de secretaria és de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Si teniu qualsevol dubte podeu trucar al telèfon 93 4871076.