http://hemeroteca.lavanguardia.es/previewPdf.html?id=32864803L’Asociación para el Estudio del Derecho Procesal Foral Vasco convoca la primera edició d’un premi d’articles doctrinals per al estudi del dret processal foral basc. El premi vol guardonar els millors treballs-articles escrits en espanyol, originals i inèdits, que tractin de qualsevol tema jurídic sobre aquesta matèria. L’extensió mínima serà de trenta folis i la màxima de cent.

Segons llegim a les bases, la dotació econòmica dels guardó és de 500 euros. El treball o els treballs premiats seran publicats a la Revista vasca de derecho procesal y arbitraje o com a monografia.

Les sis còpies de cada article, d’autoria individual o col.lectiva, s’hauran d’enviar escrites a màquina a doble espai i per una cara, juntament amb els treballs en suport informàtic, a la seu de l’associació (Pº de Portuetxe, núm. 61, 3er, 20018 DONOSTI). El termini de presentació finalitza el 21 de desembre de 2010.