L’Institut d’Investigació de l’Aigua de la UB és un institut propi, constituït el 2005 a partir de la transformació de l’Observatori de l’Aigua, que havia estat creat dos anys abans, amb l’objectiu de fomentar i portar a terme activitats de recerca interdisciplinària i d’especialització en diferents camps de la ciència i de la tècnica i de proporcionar assessorament científic i tècnic en l’àmbit de la seva competència. Segons l’article 104, 1.a dels Estatuts de la UB, l’Institut té la finalitat de donar més estabilitat a les activitats desenvolupades pels grups de recerca en matèries relacionades amb l’aigua, la gestió que se’n fa i el seu ús i qualitat.

Compta amb més de cent trenta investigadors, integrats en diferents grups d’investigació pertanyents a set facultats de la UB, entre les quals es troba la de Dret. La professora María Jesús Montoro, catedràtica de Dret administratiu i directora de l’Institut, juntament amb les professores Mar Campins, Belén Noguera i Susana Sartorio participen en alguns dels diferents grups d’investigació.

A més de les activitats pròpies de recerca, l’Institut imparteix des de l’any 2006 el màster oficial adscrit al programa de postgrau en Ciències i Tecnologies del Medi Ambient Aigua. Anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible, amb el propòsit de formar professionals qualificats en àmbits determinants de gestió de l’aigua.

Trobareu més dades sobre les activitats de l’Institut, les notícies, la investigació, la docència i els diferents recursos en el seu web. Més informació:

Institut d’Investigació de l’Aigua
Facultat de Dret UB
Avgda. Diagonal, núm. 684. 08034 BARCELONA
Tf. 934020449
Correu-e: institutaigua@ub.edu