Des del 2008 l’editorial Civitas i la Universitat Autónoma de Madrid publiquen, sota la direcció d’Antonio Rovira Viñas, les obres completes d’Enrique Tierno Galván (Madrid, 1918-1986). Al prestatge de Novetats trobareu aquesta setmana els volums IV i V, els darrers publicats d’una obra que ha de continuar fins portar a les llibreries els sis toms en què està dividida l’extensa obra de l’ex-alcalde de Madrid.

La recopilació de l’obra del jurista, professor i polític en una sola col·lecció permet comptar amb una visió de conjunt d’una obra parcialment desconeguda per la dispersió de publicacions on va aparèixer. Des del primer volum, que aplega escrits dels anys 1945-1955, fins al darrer volum aparegut, el cinquè, que abasta fins el 1975, els seus escrits són testimoni d’una incessant activitat política i d’una profunda erudició. A més, són una font d’informació excepcional sobre el context històric espanyol ja que l’obra transcorre paral.lela a l’evolució d’una figura política cabdal de la transició a la democràcia.

De les obres més conegudes de Tierno Galván a petits testimonis que fins i tot havien quedat en l’anonimat per la censura, val la pena apropar-se a l’obra de qui va redactar el preàmbul de la constitució espanyola. La trobareu a la segona planta de la Biblioteca amb la signatura I85/1 on, per exemple, a la pàgina 857 del volum IV, llegim:

El abogado, hablamos ahora de España, ha perdido mucho del prestigio, del gran prestigio que tenía antes. De ello, en parte, tiene mucha culpa el que se considere socialmente como concepto de mercancía lo que no debería. Porque no es mercancía su tiempo, su consejo, su defensa. Son más; son expresión de una ética, incluida en una concepción del mundo cuyo valor fundamental es la justicia expresada según derecho.” (p. 856)