És possible una Administració de Justícia en català? és el títol de la setena jornada organitzada per l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia (AJDLP), en col.laboració amb la secció de Dret Lingüístic de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, la qual es celebrarà el proper divendres, 15 d’octubre, a la seu col.legial (c. Mallorca, núm. 283).

Llegim al tríptic de la jornada:

“Teníem un tema pendent: la llengua en matèria de col.laboració judicial internacional, exponent de les diferències de tracte entre les llengües cooficials internes i les de relació entre els estats, que serà tractat per diferents convidats experts en la matèria.

Evidentment, seguirem reflexionant sobre els problemes del català a la justícia, ara en la vessant de les dificultats vinculades als canvis en la nova oficina judicial, i per això hem convidat persones representats de la magistratura, del cos de secretaris judicials i de l’advocacia de Catalunya.

Per acabar, en ser any electoral, també serà interessant escoltar els projectes o les opinions que, en relació amb el català a la justícia, ens exposin els portaveus de les candidatures que es presentaran al Parlament de Catalunya

El professor titular de Dret processal de la UB i vicepresident segon de l’AJDLP Jordi Nieva participarà amb la ponència Valoració de la sentència del Tribunal Constitucional: llengua i justícia en el context del nou Estatut.

La inscripció és gratuïta. Cal omplir la butlleta que trobareu al tríptic i fer-la arribar a l’Associació (c. Diputació, núm. 276, pral. 08006 Barcelona), emplenar el formulari que hi al web de l’AJDLP o escriure un correu electrònic a l’adreça secretaria@juristesperlallengua.cat.