Demà dimecres, 29 de setembre, s’ha convocat una jornada de vaga general a tot l’Estat, respecte a la qual, el Claustre de la UB que va tenir lloc el proppassat 7 de juliol va recolzar una declaració de suport que reproduïm a continuació.

EL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA ACORDA: DONAR SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL PER AL PROPER 29 DE SETEMBRE DE 2010, EXIGINT DEL GOVERN UN CANVI DE POLÍTICA QUE SUPOSI:

La retirada d’una reforma laboral que:

  • No servirà per crear ocupació.
  • No reduirà la dualitat del mercat laboral.
  • Facilita i abarateix l’acomiadament.
  • Reforça el poder empresarial per modificar unilateralment les condicions de treball.
  • Privatitza la gestió de la desocupació.

Defensar la negociació col·lectiva com a marc de protecció de les condicions de treball, davant els intents d’atribuir a les empreses la capacitat d’incomplir els acords assolits de forma unilateral.

Garantir el sistema públic de pensions com a eix central del nostre sistema de protecció social.

Una política que redueixi el dèficit públic mitjançant l’increment dels ingressos i no només mitjançant la reducció de la despesa.

Una nova política fiscal, que reforci l’estructura d’ingressos del’Estat, apostant per una major recaptació basada en la progressivitat fiscal.

Barcelona, 7 de juliol de 2010.