Si, com la Biblioteca de Dret, tens un perfil a Facebook, un compte a Twitter i segueixes diversos blocs i canals de notícies, és possible que t’interessi aplegar totes aquestes informacions en una sola pàgina per poder fer un cop d’ull general sense invertir temps en entrar a cadascuna d’elles. La solució és un escriptori virtual, és a dir, un servei que permet agrupar aplicacions i informacions de manera personalitzada. L’escriptori es composa de ginys (widgets en anglès) que afegeix l’usuari segons les seves necessitats.

Les plataformes d’escriptoris virtuals més populars són iGoogle, Pageflakes i Netvibes. Un exemple? l’escriptori de la Biblioteca de Dret a Netvibes, on pots trobar totes les aplicacions 2.0 que utilitzem i, a més, un recull de recursos RSS sobre dret i ciència política.