Si el vostre àmbit d’estudi són les polítiques urbanes o el dret urbanístic, és probable que us sigui d’utilitat el recentment inaugurat Sistema d’Informació Urbana (SIU).

Es tracta d’una eina disponible al Portal de Suelo y Políticas Urbanas, que gestiona el Ministerio de Vivienda. Recull informació relativa al planejament urbanístic i a l’ocupació i ús del sòl.

El SIU permet conèixer millor com s’està transformant el territori i les ciutats, on hi ha sòl disponible, en quines quantitats i per a quins usos. Incorpora, a més, altres dades estadístiques i censals com superfície, població, densitat de població, número d’habitatges o número de llars. Al Portal del Suelo y Políticas Urbanas també podem trobar altres eines d’informació, com l’Atlas Estadístic de les Àrees Urbanes.