L’editorial Aranzadi i la Biblioteca ofereixen als alumnes de segon o tercer cicle dels ensenyaments adscrits a la Facultat de Dret una beca en horari de tarda, de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores.

La beca, que comença l’1 d’octubre de 2010 i finalitza el 31 de juliol de l’any vinent, consisteix a facilitar la cerca i la consulta dels productes de l’editorial als estudiants, professors i investigadors des de l’Aula Aranzadi i té una dotació econòmica de 278 euros mensuals.

L’alumnat que vulgui sol·licitar aquesta beca haurà d’omplir l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Dret, en horari de 9 a 14 h., de dilluns a divendres i a l’adreça web de la Facultat de Dret.

L’imprès normalitzat de sol·licitud, juntament amb la documentació indicada a la base IV, s’hauran de presentar a qualsevol dels registres generals d’aquesta Universitat (a la Facultat de Dret està ubicat a la Secretaria d’Estudiants i Docència en horari de 9 a 14 h. i de 16 a 19h. de dilluns a divendres), fins el dia 23 de setembre de 2010