http://www.tribunaldelasaguas.com/fotos/Ferrandis2.png
Tal com vam prometre la setmana passada, reprenem el tema que vam encetar amb el post El Tribunal de les Aigües de València (I) oferint-vos un recull amb diferents monografies, capítols d’obres col.lectives i articles de revista que trobareu a la Biblioteca de Dret de la UB sobre aquesta institució: