http://www.unican.es/WebUC/cverano/noticias/20090630k.htmAvui, dins la nostra sèrie Juristes de manual, parlarem una mica del catedràtic del Departament de Dret mercantil, Dret del treball i de la Seguretat social de la Facultat de Dret de la UB José Ignacio García Ninet. Abans havia estat professor de la Universitat de València, institució de la qual va ser degà l’any 1984, i de la Jaume I de Castelló.

García Ninet és autor de nombroses publicacions, entre les quals hi trobem, per exemple, El contrato para la realización de obra o servicio determinado (Te20/118) o La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de Seguridad Social 1981-1995 (Tm/J/3), membre dels consells assessors de diferents editorials i dels consells de redacció de diverses revistes especialitzades. És el director del sol.licitadíssim manual col.lectiu Derecho del trabajo (TAULELL T/M/DER), de l’editorial Thomson Aranzadi, i del llibre Manual de prevención de riesgos laborales (T/M/GAR).

Com podeu veure en l’extens currículum del professor García Ninet, ha estat director de l’Institut d’Estudis Laborals de la UB; membre, entre d’altres, de l’Asociación Española de Derecho del Trabajo, de The International Society for Labor Law and Social Security i de l’Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; director de la revista Tribuna social : revista de seguridad social y laboral (HEM. VIII-261) i de la col.lecció Atelier laboral.