S’han convocat cinc ajuts de mobilitat per a estudiants de màster universitari. Al web de la Facultat de Dret llegim que els ajuts econòmics del programa DRAC-Màster Universitari estan destinats “a promoure la mobilitat dels estudiants de les universitats de la Xarxa Vives, que facin un Màster Universitari en una universitat de la Xarxa Vives diferent de la que ha obtingut la titulació d’accés i que impliqui una mobilitat geogràfica, d’acord amb les bases de la convocatòria.

Segons les bases, els titulats per la UB que vulguin fer un màster universitari en una altra universitat de la Xarxa Vives, han de presentar la sol.licitud a la universitat on es matriculin d’aquest màster. Els alumnes interessats hauran d’omplir l’imprès normalitzat que es facilita a Beques i Ajuts a l’Estudiant – Beques de Col.laboració (Pavelló Rosa) i a l’adreça web http://www.ub.edu/beques/ajuts/drac/welcome.html i presentar-ho, juntament amb la documentació especificada a les bases, a qualsevol dels registres generals de la UB abans del 30 de setembre de 2010.

S’adjudicaran quatre ajuts de 500 euros per a desplaçaments continuats en distàncies entre 70 i 120 kilòmetres del domicili habitual i un ajut de 2000 euros en concepte d’ajut a estada continuada en distàncies superiors a 120 kilòmetres del domicili habitual.