http://www.tribunaldelasaguas.com/fotos/tribuna3.jpgAvui, com cada dijous, es reunirà d’onze a dotze, a la dreta de la porta gòtica dels Apòstols de la catedral de València, el Tribunal de les Aigües de la Vega de València (popularment dit el Tribunal de les Aigües), el qual estudia i resol les denúncies per ús abusiu de l’aigua i els problemes entre els regants de l’Horta valenciana, excepte els dels beneficiaris de la sèquia de Montcada.

Jaume I va fer donació el 1238 de les sèquies del Túria als regants, respectant el dret consuetudinari. Per aquest motiu, es considera la institució de justícia més antiga d’Europa, en la qual, segons el web del tribunal, “l’home de l’horta ha respectat en una milenària institució que ha sobrevixcut a totes les reformes llegislatives, sent sempre apreciada per la seua singularitat i perfecte funcionament, i constituint hui, sense dubte, un dels bens més preats del patrimoni cultural valencià”. Encara avui els membres del tribunal vesteixen la brusa negra tradicional dels llauradors valencians de principis del segle XX.

El constitueix els síndics o representants escollits per les assemblees generals de cadascuna de les vuit sèquies del riu Túria. El tribunal dirimeix les diferències entre els regants mitjançant un procediment judicial oral (fins i tot les sentències són verbals), estrictament en valencià, gratuït i sumaríssim. Les multes es regulen amb l’antiga moneda valenciana, la lliura, equivalent a 3,75 pessetes, que consta de vint sous i cada sou de dotze diners. El tribunal pot recórrer a l’ajut de la justícia ordinària per procedir als embargaments, en cas de resistència per part del regant multat.

Si voleu més informació, podeu consultar el web del Tribunal de les Aigües o llegir el post bibliogràfic que publicarem ben aviat sobre el tema.