El catedràtic de Dret processal de la UB Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol va obrir l’any passat un bloc en el qual, segons les paraules que l’encapçalen, podrem gaudir de “l’actualitat vista per un jurista”. Les “reflexions sobre l’actualitat jurídica, el Dret, la Justícia i el nostre món” que llegireu en El blog de Jaume Alonso-Cuevillas es publiquen amb irregularitat, de manera que l’actualització, que durant l’any passat venia a ser d’un post setmanal, ara mateix ha baixat una mica. Les entrades del bloc combinen les opinions del professor Alonso-Cuevillas amb enllaços a documents i sentències d’actualitat.

Trobareu més informació i el currículum professional en el seu web personal.

Desitgem que, de mica en mica, altres professors de la Facultat s’animin a obrir els seus espais a la xarxa. Sempre resultarà interessant anar-los llegint ja que aquesta mena de blocs no només permeten aprofundir en l’especialitat de l’autor sinó que ens ofereixen noves perspectives davant temes d’actualitat més generals.