Elena Lauroba, directora general de Drets i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat i professora de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, va participar el passat dilluns al programa Àgora de TV3. En aquesta ocasió el debat es va centrar en l’anàlisi de la custòdia compartida preferent, regulada al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família que entrarà en vigor l’1 de gener del 2011.